In heel Nederland kunnen wij een docent/begeleider koppelen aan uw kind om bijles of huiswerkbegeleiding te verzorgen. De docenten en pedagogen hebben aangegeven in welke regio zij werkzaam willen zijn.

Zowel thuis, op een openbare locatie of online is mogelijk.

Bijles in rekenen en taal

Vrijwel ieder kind kunnen onze leerkrachten en begeleiders helpen met het behalen van het juiste reken- en taalniveau. Wij kunnen kinderen helpen met behulp van hun eigen leermethoden. Eventueel kan er een extra methode aangeschaft worden om uw kind met behulp van onze leerkracht of zelfstandig verder te helpen.

Citotraining of IEP-training

Alle basisschoolleerlingen uit groep 8 maken in april de CITO- of IEP-eindtoets Basisonderwijs. Samen met het oordeel van de docenten en de uitslag van de NIO-toets vormt het resultaat van deze toets de basis voor het niveau-advies voor de middelbare school. De CITO- of IEP-toets omvat een groot aantal opgaven die binnen een bepaald tijdsbestek gemaakt moeten worden, hoofdzakelijk op het gebied van rekenen en taal. Tijdens de trainingen oefenen de leerkrachten en begeleiders ieder onderdeel uit de toets. Hierdoor krijgt uw kind meer zelfvertrouwen in een goed resultaat. Eventueel kan er een extra methode aangeschaft worden om uw kind met behulp van onze leerkracht of zelfstandig verder te helpen.

NIO-training

Alle basisschoolleerlingen maken in groep 7 of 8 de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Samen met het oordeel van de docenten en de CITO-toets in groep 8 vormt het resultaat van deze toets de basis voor het niveau-advies voor de middelbare school. De NIO-toets omvat een groot aantal opgaven die binnen een bepaald tijdsbestek gemaakt moeten worden, hoofdzakelijk op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en ruimtelijk inzicht.

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is een vervolg op de begeleiding die al op de school plaatsvindt. Tijd vrijmaken voor huiswerk is niet altijd even eenvoudig voor kinderen. Heeft u voldoende tijd om uw kinderen de juiste begeleiding te bieden? Bij HuiswerkbegeleidingPlus.nl wordt uw kind begeleid op een manier die aansluit op de individuele leerbehoefte. Uw kind wordt geholpen om zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen leerproces en het beste uit zichzelf te halen. Ook nĂ¡ de begeleiding. Het uiteindelijke doel is om uw kind meer persoonlijke motivatie voor school mee te geven, zodat de prestaties op school verbeterd worden.